หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Suwanan Mingmuang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Sasipa Sukjaroen ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Konkanok Boonthong ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Aranya Phantusing ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 ewewew eweewewew ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Kanjana Luanloy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
7 Amporn Buntago ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
8 Wanna Jitngam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
9 Sirikamol Sripia ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
10 Panitkan pommee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
11 Paempoon Munkanya ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
12 Aekachai K. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
13 Kawisara srisaart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
14 Tidakaew Sathongyu ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
15 Hasan Che-aware ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
16 ธนพร สายืน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
17 กำพล พิมกร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
18 adisak wanasai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
19 pinyo paivan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
20 ธนพรพรหม ระบือธรรม ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14