การพัฒนาผู้เรียน

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Firdao Langdaeng ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Teerayut wongwaeng ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Sasithorn ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Supreeya Sripuban ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Sutinan Nakmangsang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
7 Phenphak Siangoon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
8 NONGNUT WONGWACH ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
9 Machima Bunsak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
10 Nichapit Chatmanop ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
11 Kasidit Promdontree ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
12 Natthapon Ngiabprakhon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
13 Thidarat Srichaimool ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
14 Warissara Kongseephiw ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
15 Jariwat Kaemkhuntod ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
16 ANR James ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
17 Suraong Jaroensap ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
18 นางสาววนิดา ดากะวงศ์ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
19 ศิวพร สิทธิพา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
20 ภราดร จินา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15