การวิจัยทางการศึกษา

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Kawisara srisaart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Wasinyukhon Jullabussara ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Machima Bunsak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Oak Thana ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Napaporn Nitthiyanon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
7 Tanaphol Khammool ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
8 Jeerapan Chaejai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
9 Oratai Sawatdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
10 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
11 Ketsirin Chaiyaphum ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
12 Apinya Jongjit ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
13 ตระการ สมกุล ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
14 Firdao Langdaeng ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
15 ์Napatporn Kaewchuen ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
16 Thanyaluk Sumaman ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
17 Thanakhom Promdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
18 Chutinan Munchan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
19 Phenphak Siangoon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
20 Wilasinee Chanathon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13