จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Chamaiporn Yeamphu ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Wasinyukhon Jullabussara ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Rungrueng Pilabut ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Machima Bunsak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Chanapa Potha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
7 Konkanok Boonthong ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
8 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
9 Miss CHUJAI CHOUYNON ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
10 jutamat padpai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
11 วรัชญ์ชญา แท่นแก้ว ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
12 Santipitak Pakham ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
13 Thanyaluk Sumaman ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
14 Sirikarn Sangsuwan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
15 Sutida Suwannasan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
16 Nontharika Chanathon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
17 Thidarat Srichaimool ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
18 Siriporn Sornsa ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
19 Yutthana Senon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
20 Aekachai K. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14