ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
10 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
10

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Nasihah Manor ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
2 Mr.Chanachai Kongdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
3 Napaporn Nitthiyanon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
4 Kanyarat Rodphet ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
5 Kawisara srisaart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
6 Sawatdipong Yuenyong ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
7 Vanidchaya Thepsena ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
8 Mutita Sawangpop ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
9 Suwanna Kepan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
10 Sunitta Pradubnam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
11 Acting Sub Lt. Thanach Boonparkoom ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
12 Miss Thunyaporn Hankla ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
13 Jakkapun Jaksriprom ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
14 Ranisa Kaewnok ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
15 Kanjana Luanloy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
16 Pedcharad Choksujarit ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
17 พัชรีภรณ์ แทนพลกรัง ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
18 Sasimind Phakdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
19 Sinjai Mueangjan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10
20 Prapaphan Silaphan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 10