สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Kawisara srisaart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Arnan Sarnsena ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 ภัทรวรรณ อุปมานะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 พินัยรัฐ พนมศรี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Benyapa Maliwan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
6 Sasipa Sukjaroen ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
7 Sathaporn Wongyai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
8 Apinya Jongjit ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
9 สิปปกร ทวีมาตย์ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
10 pongsawat anuniwat ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
11 Kanyarat Rodphet ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
12 tanin kanmueang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
13 Nuttakan Thongboonma ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
14 Natthapar Chaiduang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
15 Suwanan Mingmuang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
16 Phanthiwa Phonbun ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
17 TRIYAPORN NAKCHAMNAN ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
18 Thidarat Srichaimool ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
19 หลักชั ไชยบรรพ์ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
20 Napudsanun Nunnitidecha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13