การวัดและการประเมินผลการศึกษา

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Rungkanlaya Khamkaen ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Rungrueng Pilabut ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 ศิวพร สิทธิพา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Nipon Janahan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
7 Aradee Binlateh ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
8 nareerat dnagbua ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
9 ธนาคม พรมดี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
10 Jakkapon Soysing ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
11 yospimol Kaewwises ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
12 Napawan Sungkawat ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
13 Suvanan Wanpeang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
14 Wasinyukhon Jullabussara ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
15 Jeerapan Chaejai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
16 Da Uma ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
17 Boontrakarn Silarak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
18 Saowanee Saibut ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
19 Mr.Tanyakorn Pengpis ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
20 Sorfeeyah Tohtiyor ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14