หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Duangporn Tuikrua ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Jarunee Srichandee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Thatsaphon Pimlamas ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Siriyakorn Marurot ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 Machima Bunsak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
7 Rattanapon Putseekaew ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
8 Wasinyukhon Jullabussara ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
9 Amporn Buntago ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
10 Kasidit Promdontree ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
11 tta_0011 ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
12 Wanichada Dachdacha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
13 Mr.Tanyakorn Pengpis ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
14 Apirugee Chanwiang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
15 Muktar Mamah ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
16 ปัทมวรรณ เกตุชัย ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
17 Budsayakorn Boonpoon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
18 ธนาคม พรมดี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
19 Methawee Wnk ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
20 สันติ ระฆัง ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15