แบบทดสอบออนไลน์ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คลิกลงทะเบียนฟรี! 


*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

ข้อมูลอ้างอิง : https://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=637172011656988317

เวลาที่ใช้
60 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
10
จำนวนคำถาม
60

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 กำพล พิมกร ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 56
2 CHATCHAI SUKHOM ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 88% 53
3 ฉัตรธิพร คำหารพล ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 52
4 Chatchai Sukhom ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 85% 51
5 adisak wanasai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 85% 51
6 Kanokphit Suphinit ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 83% 50
7 Stang Meaunbuddee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 83% 50
8 Lerdnapa Phiwhaokha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 98% 49
9 ชาญณรงค์ หยีปอง ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 81% 49
10 prangthip prakobdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 81% 49
11 Rassami Hengaroon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 81% 49
12 Jakkrit Photharam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 81% 49
13 Kor. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
14 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
15 Aekburoot Kongthip ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
16 วิรชา เปลกระโทก ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
17 วิลัยพร ปัญญา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48
18 พิจิตรา พรมบุญ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48
19 อธิวัฒน์ เขื่อนเก้า ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48
20 กิตติพงศ์ ก้อนสันทะ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48