แบบทดสอบออนไลน์ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คลิกลงทะเบียนฟรี! 


*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

ข้อมูลอ้างอิง : https://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=637172011656988317

เวลาที่ใช้
60 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
10
จำนวนคำถาม
60

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 ฉัตรธิพร คำหารพล ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 52
2 Chatchai Sukhom ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 85% 51
3 Kanokphit Suphinit ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 83% 50
4 Lerdnapa Phiwhaokha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 98% 49
5 ชาญณรงค์ หยีปอง ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 81% 49
6 Kor. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
7 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
8 Aekburoot Kongthip ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
9 วิรชา เปลกระโทก ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
10 วิลัยพร ปัญญา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48
11 พิจิตรา พรมบุญ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 80% 48
12 กัญจนพร บุตรวิชา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 78% 47
13 จารุวรรณ ชำนาญ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 76% 46
14 อุกกฤษฏ์ คำเสนา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 76% 46
15 ชนิษฐา ดาด้วง ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 76% 46
16 นิรันดร์ ขวัญยืน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 76% 46
17 Pakit Wattana ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
18 Utsanee Inta ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
19 Chamaiporn Sopa ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
20 หาญ บุญ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดี 75% 45