วิชาเอกสังคมศึกษา

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 สาระ
ทุกครั้งที่เข้าทำแบบทดสอบจะมีการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกสังคมศึกษา

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 50 ข้อ และเวลา 60 นาที

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกสังคมศึกษา

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 100 ข้อ และเวลา 120 นาที