ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

นับถอยหลังสู่วันสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

[ลงทะเบียนฟรีสำหรับสมาชิกทั่วไป]

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สมาชิกVIP สมาชิกทั่วไป
ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพ
เวลา 9.00-10.00 น. ความรอบรู้ 50 คะแนน ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ
เวลา 11.00-12.00 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 50 คะแนน ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เวลา 13.00-14.00 น. ความรู้ควาสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 50 คะแนน ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ
เวลา 14.00-16.00 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน การศึกษาปฐมวัย
การประถมศึกษา
สังคมศึกษา
 

หมายเหตุ (เข้าระบบสมาชิกทุกครั้งที่ทำข้อสอบ)
* สมาชิก VIP ทำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
* สมาชิกทั่วไปสามารถทำได้ 3 ครั้งต่อแบบทดสอบ

เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว หากพบปัญหาในการใช้งาน
ติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline