วิชาเอกการประถมศึกษา

แนวข้อสอบวิชาเอกการประถมศึกษา แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อใหญ่
ทุกครั้งที่เข้าทำแบบทดสอบจะมีการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกประถมศึกษา

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 75 ข้อ และเวลา 90 นาที

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกประถมศึกษา

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 100 ข้อ และเวลา 120 นาที