วิชาเอกปฐมวัย

แนวข้อสอบวิชาเอกปฐมวัย แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่
ทุกครั้งที่เข้าทำแบบทดสอบจะมีการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกปฐมวัย

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 75 ข้อ และเวลา 90 นาที

ชุดแบบทดสอบเสมือนจริง
วิชาเอกปฐมวัย

ระบบจำลองสถานการจริงในการทำแบบทดสอบในห้องสอบ
โดยข้อสอบจะสุ่มจากหัวข้อต่างๆในสัดส่วนที่เท่าๆกัน
โดยมีจำนวน 100 ข้อ และเวลา 120 นาที