ราคา


Features

COMPARE PACKAGE FEATURES

สังกัด

กิจกรรมทดสอบเสมือนจริง

สนับสนุนข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

Databases

Analytics

Domains

อายุการใช้งาน

ฟรี(ทดลองใช้งาน)

$99

Payable Every Month

500 MB

100

5000 MB

10

10

100

PREMIUM

$399

Payable Every Year

10 TB

Unlimited

Unlimited

100

50

500

ENTERPRISE

$699

One Time Payment

50 TB

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

ENTERPRISE

$699

One Time Payment

50 TB

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited