หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Suwanan Mingmuang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Sasipa Sukjaroen ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Konkanok Boonthong ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Aranya Phantusing ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Kanjana Luanloy ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
6 Amporn Buntago ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
7 Wanna Jitngam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
8 Sirikamol Sripia ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
9 Panitkan pommee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
10 Paempoon Munkanya ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
11 Aekachai K. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
12 Kawisara srisaart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
13 Tidakaew Sathongyu ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
14 Hasan Che-aware ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
15 ธนพร สายืน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 93% 14
16 Nasihah Manor ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
17 Kanyarat Rodphet ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
18 jutarat saenbun ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
19 Jakkapun Jaksriprom ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13
20 Phenphak Siangoon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 13