การบริหารจัดการชั้นเรียน

*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

เวลาที่ใช้
15 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
5
จำนวนคำถาม
15

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Korawit Taboon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
2 Nattarika Huankanung ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
3 Sutinan Nakmangsang ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
4 Wasinyukhon Jullabussara ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
5 Sasimind Phakdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
6 ลูกพระคริสต์ ศิษย์พระเยซู ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
7 Phenphak Siangoon ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
8 Machima Bunsak ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
9 Kanchana Chaihathap ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
10 Parichat Ninuppatham ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
11 PITIPONG SRINANG ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
12 Supawan Punsri ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
13 Waraporn Thongkhao ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
14 Nisrin Den-adunmart ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
15 Sorawit Paoseng ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
16 Oratai Sawatdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
17 ศิวพร สิทธิพา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
18 A Power ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
19 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15
20 อานันท์ สารเสนา ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 100% 15