แบบทดสอบออนไลน์ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

คลิกลงทะเบียนฟรี! 


*เมื่อเข้าระบบแล้วต้องทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว
หากพบปัญหาในการใช้งานติดต่อที่ Line ID : @tutortestonline

ข้อมูลอ้างอิง : https://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=637172011656988317

เวลาที่ใช้
60 นาที
สิทธิ์ที่ได้ทำ/ครั้ง
10
จำนวนคำถาม
60

การจัดอันดับ

# ชื่อ ผลการทดสอบ ค่าเฉลี่ย คะแนน
1 Lerdnapa Phiwhaokha ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 98% 49
2 Kor. ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
3 waraporn wanchaleam ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
4 Aekburoot Kongthip ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
5 วิรชา เปลกระโทก ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 96% 48
6 Pakit Wattana ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
7 Utsanee Inta ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
8 Chamaiporn Sopa ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีเยี่ยม 90% 45
9 Theerawud Muangchan ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 88% 44
10 Khemmasiri Saengrod ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 88% 44
11 Sataporn Sudwilai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 43
12 Sirinya Klangmae ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 86% 43
13 Kansak Wisaimun ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
14 Nattha Sookkaew ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
15 Kasidit Promdontree ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
16 ADUL KHEMRAT ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
17 Tanyarat Thongdee ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
18 Kraisorn Saengwichai ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
19 Saifon Hongron ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42
20 เพชรรัตน์ บัวศรี ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ระดับ ดีมาก 84% 42